Tapio Tihtonen

Ota yhteyttä 0400647474

tapio.tihtonen@saunalahti.fi

Palvelut

Puunkaato
– kiipeämällä
– nostolava autolla

– Myrskyvaurioraivaukset

– Kantojyrsintä (koneen leveys 88 cm)
– mullat ja nurmikon siemenet laitetaan tarvittaessa

– Oksien haketus
– tontille tai perävaunuun

Halkominen
– 30 – 60 cm mittaisiksi haloiksi